LOCATION
Sermkij Building, 49 Soi Pipat
Silom Road Bangrak Bangkok.
Tel: 0-2231-5900  E-mail: [email protected]

 

 

 พิธีส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการ สมัยที่ 11 และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “China After Pandemic” 

 โดยมี  ฯพณฯหาน จื้อเฉียง  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย 

คุณหญิงณัฐิกา  วัธนเวคิน นายกก่อตั้ง  เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2565

 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2564 จัดกิจกรรมดินเนอร์ทอล์ค 
ในหัวข้อ "โอกาสการค้าการลงทุนไทย-จีน"ช่วงหลังโควิด 
โดย ดร.ไพจิตร ิวิบูลย์ธนสาร  รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน

 

 

 

        สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ จัดงานสัมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนกับนโยบาย “เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหน้า และผลกระทบกับภูมิภาคอาเซียน” ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ถึงแนวทางการรับมือผลกระทบสงครามการค้า โดยประเทศฝั่งเอเชียควรจับมือสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน ระบุอนาคตศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกจะย้ายมาที่เอเชีย

 

  

 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา

เรื่อง "เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหน้าและผลกระทบกับภูมิภาคอาเซียน"

วันที่ 20/08/2019 เวลา 13:30-16:30

โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ