LOCATION
Sermkij Building, 49 Soi Pipat
Silom Road Bangrak Bangkok.
Tel: 0-2231-5900  E-mail: [email protected]

Gallery

ฮิต: 2967

 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

เรื่อง "เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหน้าและผลกระทบกับภูมิภาคอาเซียน"

วันที่ 20/08/2019 เวลา 13:30-16:30 น.

ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ