Eng Thai Chinese

 ข้อความจากประธาน

ผมรู้สึกได้รับเกียรติอย่างสูง ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่สมัยที่ 8 สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่เริ่มต้นจากทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยและสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเล (เฉียวปัน) ได้เชิญนักธุรกิจเชื้อสายจีนจากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมงาน China Discovery Trip เพื่อเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2001เพื่อสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนโดยคณะแรกที่ได้รับเชิญมีหัวหน้าคณะคือ คุณหญิงณัฐิกา  วัธนเวคิน อังอุบลกุล ต่อด้วยรุ่นที่ 2 ในปีถัดมา ซึ่งผมได้รับเกียรติร่วมเดินทางไปด้วย และปัจจุบันรุ่นที่ 10 ได้เดินทางไปร่วมงานเมื่อปี 2015 ซึ่งทางสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ก็ได้รับเกียรติจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้เชิญสมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ไปร่วมงานอย่างเช่นเคย   

 

สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ได้ก่อตั้งขึ้น โดยผู้ร่วมงาน China Discovery Trip รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยมีท่านนายกก่อตั้ง คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุลเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นในครั้งนั้นมีสมาชิกประมาณ 20 คน สมาคมได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ จนปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกประมาณ 100 คน สมาคมได้มีการจัดให้มีการเยือนประเทศจีนอย่างต่อเนื่องทุกปีอย่างสม่ำเสมอ ในปลายปี 2016 สมาคมของเราจะมีอายุครบ 14 ปี

ปัจจุบันนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาชิกทุกๆท่านได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย อีกทั้งได้ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และมิตราพระหว่างไทย จีน มาอย่างต่อเนื่อง

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่จะสามารถสืบสานเจนตนารมณ์ในการสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานทูตจีนประจำประเทศไทย และประเทศจีนต่อไปในอนาคตเพื่อสานความสัมพันธ์ต่อจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเรา ต่อไปสู่รุ่นต่อๆไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สุดท้ายผมขอให้ท่านเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทย  ท่านหนิง ฟู่ขุย ท่านอุปทูต ท่านเจ้าหน้าที่ และสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านโปรดให้การสนับสนุนสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของสมาคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระผม และคณะกรรมการบริหารแต่ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนช่วยเหลือและการให้ความร่วมมือของทุกท่านในด้านต่างๆเท่านั้นและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมของเราด้วยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆท่านอย่างเช่นเคย

 

ขอบคุณมากครับ

 

2014-03-31 : “YTEA Family Thank You Party” ท่านนายกกิตติมศักดิ์ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร และคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 6
2014-03-31 : พิธีส่งมอบตําแหน่ง คณะกรรมการ สมัยที่ 6 และรับมอบตําแหน่งคณะกรรมการ สมัยที่ 7
2014-03-31 : งานเลี้ยงต้อนรับ ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
2013-01-20 : งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี “ Pirates Of The Caribbean ”
2011-11-22 : จดหมายข่าว (รายไตรมาส) ฉบับที่ 3 ประจำเดือน (ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.)2554
2011-09-22 : วารสารสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ ครบรอบ 10 ปี
2011-04-18 : จดหมายข่าว (รายไตรมาส) ฉบับที่ 2 ประจำเดือน (เม.ย.-มิ.ย.)
2011-01-28 : จดหมายข่าว (รายไตรมาส) ประจำเดือน (ม.ค.-มี.ค.)
 
Visit : 324895
Online : 2
  Asia Sermkij Tower : 49 Soi Pipat, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Thailand | Tel. (622) 231-5800,231-5900 Fax : (622) 231-5910
Copyright 2006 by Young Thai Enterpreneurs Association. All rights reserved.   |  Tel : (662) 298-0024, 298-0537 – 41 ext. 670-672 Fax : (662) 298-0553