49 Soi Pipat, Silom Rd.,,
Bangkok 10500 Thailand.

 

ภาพบรรกาศงานสัมมนา

เรื่อง "เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหน้าและผลกระทบกับภูมิภาคอาเซียน"

วันที่ 20/08/2019 เวลา 13:30-16:30 น.

ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ 

 

 

 

2019 © YTEA All Rights Reserved.