สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ YTEA ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมทางภาคอีสาน

โดยผ่านนายกสมาคมชาวอุบลราชธานี พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์ เป็นผู้รับมอบ

จำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562

 

 
ytea_25620926_waterflood.jpg